Odlingen

TROLLGRÖNT


drivs av Sofia Hidling sedan 1995. Odlingen har fram till nu varit KRAV-godkänd och bedrivs i Möckleryd. Från och med i år lämnar jag KRAV på grund av hälsoskäl. Tungt arbete har satt sina spår i kroppen och jag kommer att fortsätta odla utan bekämpningsmedel och konstgödsel. Men eftersom jag pausar försäljningen avstår jag från certifiering. Jag känner inte att jag behöver vara certifierad för husbehovsodling.


Ett växthus finns på gården där gurka och tomat odlas. Odlingen kommer att koncentreras till växthuset med örter och annat.


Odlingen sker i samklang med naturen, naturlig gödsel används, i Sofias fall gödsel från grannens kor. Ogräs bekämpas maskinellt eller manuellt genom handhackning. 


Har du frågor om odlingen får du gärna kontakta Sofia 0708-760272 eller sofia@trollgront.se


Information om ekologisk odling hittar du på

www.krav.se eller ekolantbruk.se